A+ A A-
  • Kategoria: ZOP
  • Odsłony: 2553

Lotnictwo do działań ZOP zostało użyte już podczas I Wojny Światowej, jednak na szerszą skalę samoloty do walki z okrętami podwodnymi zastosowano podczas działań w II Wojnie Światowej. Brytyjskie siły powietrzne RAF wykorzystywały do tych działań samoloty typu Sunderland, Whitley, Hudson oraz amerykańskie Cataliny. Powstała wtedy pierwsza samodzielna jednostka wojskowa Coastal Command, która zajmowała się głównie działaniami ZOP.

W miarę rozwoju technik zwalczania okrętów podwodnych rosło znaczenie lotnictwa w siłach ZOP. Samoloty oraz śmigłowce mogą skutecznie działać pod kontrolą dowództwa, realizując indywidualne zadania. Mogą również działać w powiązaniu z kilkoma innymi nawodnymi lub podwodnymi jednostkami ZOP.

Samoloty w odróżnieniu od innych jednostek ZOP mogą w bardzo krótkim czasie dotrzeć do wyznaczonego akwenu i podjąć natychmiast poszukiwania. Jest to istotna przewaga lotnictwa nad jednostkami nawodnymi.

Niektóre współczesne okręty podwodne posiadają już systemy umożliwiające spenetrowanie przestrzeni powietrznej przed wynurzeniem okrętu. Taki system posiadają np. okręty podwodne typu Gotland, zastosowany tam system ESM (Electronic Support Measures) służy do śledzenia, analizy, klasyfikacji oraz identyfikacji wrogich radarów. System ten umożliwia ponadto wykrycie wrogiej jednostki, gdy okręt płynie tuż pod powierzchnią. Antena systemu ESM jest wysuwana no około 30 s i natychmiast chowana. W tak krótkim czasie system zbiera potrzebne informacje o ewentualnych wrogich jednostkach i to zarówno o okrętach nawodnych jak i samolotach czy śmigłowcach.

Lotnictwo jednak jest nadal jedną z najgroźniejszych broni do zwalczania okrętów podwodnych, tym bardziej, iż załoga atakowanego okrętu dowiaduje się o tym dopiero słysząc szum śruby szybko zbliżającej się torpedy.

Samoloty ZOP

Współczesny patrolowy samolot sił ZOP jest wyposażony w aparaturę analizującą, w pławy batytermograficzne, radiohydroakustyczne oraz uzbrojenie do niszczenia okrętów podwodnych. Samoloty ZOP są również wyposażone w radar, który umożliwia wykrycie niewielkich obiektów będących nad powierzchnią wody, takich jak np. głowica peryskopu, antena czy chrapy. Anteny, peryskopy czy chrapy mogą być również wykrywalne przez urządzenia wykorzystujące fale podczerwieni. Współczesne samoloty ZOP są w stanie wykryć wynurzony okręt podwodny lub jego część z bardzo dużych odległości.

Samolot P3C służy do patrolowania obszarów morskich i jest również wykorzystywany
do odnajdywania i zwalczania okrętów podwodnych. Samoloty tego typu
są wykorzystywane przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych.

Samoloty ZOP są wyposażone w różnego rodzaju, pławy które mogą być używane w zależności od warunków środowiska wodnego. Do skutecznego przeprowadzenia poszukiwania celu ważne jest zgromadzenie istotnych informacji o temperaturze i zasoleniu wody. Dlatego samoloty najpierw zrzucają pławę batytermograficzną, która przekazuje istotne dane do systemów na pokładzie samolotu i dopiero wtedy zrzucana jest pława radiohydroakustyczna. Pławy radiohydroakustyczne mogą działać w układzie pasywnym lub aktywnym, o ustalonym kierunku lub dookólnie.

Operacja opuszczania sonaru. Helikopter poprzez zamontowany na pokładzie dźwig może regulować głębokość zanurzenia sonaru i dostosować ją do aktualnych warunków panujących w środowisku wodnym.

Odpowiednie nastawienie i wykorzystanie pławy, może być uzależnione od tego czy samolot tropi okręt podwodny samodzielnie czy w współpracy z innymi jednostkami ZOP. Załoga samolotu może w zależności od potrzeby (w ograniczonym stopniu) korygować głębokość zanurzenia pławy, dzięki czemu istnieje możliwość wykrycia i śledzenia okrętu podwodnego przechodzącego poprzez różne warstwy zimnej i ciepłej wody, lub próbującego schować się w takiej właśnie termoklinie.

Wszystkie dane z czujników są porządkowane, opracowywane przez system komputerowy samolotów ZOP, który następnie wprowadza dane do uzbrojenia. Samoloty ZOP mogą przenosić bomby głębinowe, torpedy konwencjonalne lub torpedy z głowicą atomową.

Śmigłowce ZOP

Śmigłowce okazały się śmiertelną bronią w walce z okrętami podwodnymi. Mają stosunkowo duży zasięg, mogą startować z pokładu nawet niewielkich okrętów nawodnych oraz mogą przenosić takie same uzbrojenie jak samoloty. Śmigłowce weszły do uzbrojenia wielu flot wojennych na świecie i są alternatywą dla samolotów ZOP, gdyż niewiele krajów jest stać na posiadanie i utrzymanie bardzo drogich lotniskowców.

Współczesne śmigłowce pełnią rolę niszczycieli okrętów podwodnych. Tropiąc cel śmigłowiec wykorzystuje system pław i czujników takich samych jak samolot lub inne jednostki typu ZOP, lecz ma nad nimi jedną istotną przewagę - może korzystać z hydrolokatora zanurzeniowego. Hydrolokator tak jak pławy może pracować w systemie pasywnym (system ten jest korzystny wtedy gdy ma się pewność, iż załoga okrętu podwodnego nie wie, że jest śledzona) i aktywnym (system ten sprawdza się gdy w grę wchodzi jak najszybsze zlokalizowanie celu, podanie jako namiarów i atak).

Śmigłowce skutecznie działają w parach. Jeden ze śmigłowców prowadzi nasłuch i podaje namiary drugiemu śmigłowcowi, który następnie leci nad przewidywane miejsce położenia celu i sam rozpoczyna poszukiwanie. Możliwy jest również inny system współpracy pary śmigłowców. Jeden śmigłowiec śledzi cel wykorzystując hydrolokator zanurzeniowy, podczas gdy drugi ze śmigłowców opuszcza pławę z detektorem anomalii magnetycznych i dzięki temu ustala kurs śledzonego okrętu, dokonując następnie ataku bombami głębinowymi lub torpedami, wciąż otrzymując dane o położeniu celu z drugiego śmigłowca.

Śmigłowce działające w parze mają jeszcze jedną przewagę nad okrętami podwodnymi - nawet, gdy zostaną wykryte nie wiadomo z jakiego kierunku rozpocznie się atak lub zostanie wykonane kolejne namierzenie. W znacznym stopniu może to utrudnić ewentualną ucieczkę okrętu podwodnego.

Śmigłowce mogą wykorzystywać różnego rodzaju warianty współpracy, które w istotny sposób są związane z aktualnymi warunkami atmosferycznymi lub wodnymi.

Śmigłowce okazały się śmiertelną bronią w walce z okrętami podwodnymi. Mają stosunkowo duży zasięg, mogą startować z pokładu nawet niewielkich okrętów nawodnych oraz mogą przenosić takie same uzbrojenie jak samoloty. Śmigłowce weszły do uzbrojenia wielu flot wojennych na świecie i są alternatywą dla samolotów ZOP, gdyż niewiele krajów jest stać na posiadanie i utrzymanie bardzo drogich lotniskowców.
Zwalczanie okrętów podwodnych przez helikoptery w wodach w których występuje zjawisko "termokliny".

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy


Odśwież