A+ A A-

Przedstawiamy listę członków załogi którzy wypłynęli w swój ostatni rejs na pokładzie okrętu podwodnego K-129. Wypłynęli w rejs z którego nigdy nie powrócili.

 

Abramow N.D. podoficer
Andrejew A.W. starszy marynarz
Arhipow A.A. marynarz
Bahiriew W.M. podoficer drugiej klasy
Bałaszow W.I. starszy marynarz
Baszkow G.I. marynarz
Bażenow N.N. podoficer drugiej klasy
Borodulin W.S. marynarz
Bożenko Ł.K. marynarz
Czerpanow S.P. major służb medycznych
Cziczkanow A.S. podoficer (II klasy)
CziernicaG.S. marynarz
Czumilin W.G. podoficer (II klasy)
Daśko I.A. marynarz
Diagtiepiow A.A. marynarz
Dubow J.I. marynarz
Dykin A.P. porucznik
Googe P.I. podoficer (II klasy)
Gostiew W.M. marynarz
Guśczin G.F. podoficer
Guśczin N.I. podoficer (II klasy)
Hwatow A.W. podoficer (I klasy)
Iwanow W.P. podoficer
Jarygin A.I. marynarz
Jegorow A.E. inż. kapitan - porucznik
Kabakow A.S. marynarz
Karabażakow J.S. marynarz
Kasjanow G.S. marynarz
Kniaziew A.G. podoficer (II klasy)
Kobelew G.I. starszy marynarz
Kobzar W.I. kapitan (I rangi)
Kołbin W.W. marynarz
Korotickih W.W. marynarz
Kostiyszko W.M. marynarz
Koszkariow N.D. marynarz
Kotow I.T. chorąży
Kowalow E.G. kapitan (III rangi)
Kozin W.W. marynarz
Kozlenko A.W. marynarz
Krawcow G.I. marynarz
Kriuczkow A.S. marynarz
Kriwyh M.I. starszy marynarz
Kruczinin O.Ł. marynarz
Kuczińskij A.I. podoficer (II klasy)
Kulikow A.P. marynarz
Kuzniecow A.W. marynarz
Liśicyn W.W. podoficer (I klasy)
Łabzin W.M. podoficer
Łobas F.E. kapitan (III rangi)
Łohow W.A. marynarz
Łopsar P.T. podoficer (II klasy)
Marakulin W.A. starszy marynarz
Matancew Ł.W. starszy marynarz
Mihajlow T.T. starszy marynarz
Mosiaczkin W.A. starszy porucznik
Motowiłow W.A. kapitan (III rangi)
Najmuszin A.S. starszy marynarz
Nosacziow W.G. marynarz
Odincow I.M. marynarz
Oriehow N.N. kapitan (III rangi)
Osipow S.W. marynarz
Ośczepkow W.G. starszy marynarz
Owczinnikow W.I. marynarz
Ożima A.N. marynarz
Panarin G.S. kapitan (III rangi)
Piczurin A.A. marynarz
Pieskow E.K. marynarz
Pikulin N.I. kapitan porucznik
Plusnin W.D. podoficer (II klasy)
Płaksa W.M. marynarz
Pogodajew W.M. marynarz
Polakow W.N. marynarz
Polańskij A.D. podoficer (II klasy)
Redkoszeew N.A. marynarz
Rudnik A.I. marynarz
Sajenko N.E. podoficer (II klasy)
Sawickij M.S. podoficer (II klasy)
Sokołow W.W. marynarz
Sorokin W.M. starszy marynarz
Spriśczewskij W.J. chorąży
Surnin W.M. podoficer (II klasy)
Szpak G.M. podoficer (I klasy)
Szukszin J.W. marynarz
ŚcziuwałowA.S. marynarz
Telnow J.I. starszy marynarz
Tereszin W.I. marynarz
Tokariewskij Ł.W. marynarz
Torsunow B.P. marynarz
Tosczewikow A.N. marynarz
Trifonow S.N. marynarz
Vasiljev A.S. marynarz
Zubariew O.W. marynarz
Zujew W.M. kapitan porucznik
Zwieriew M.W. starszy marynarz
Żarnakow A.F. starszy porucznik
Żurawin A.M. kapitan (II rangi)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy


Odśwież