A+ A A-
  • Kategoria: U-booty
  • Odsłony: 6783

U 17

Budowa rozpoczęta: 1 lipca 1935 r. (nr stoczniowy 547), wodowany: 15 listopada 1935 r., ukończony: 3 grudnia 1935 r. Stocznia: Krupp-Germaniawerft w Kilonii.

Od 3 grudnia 1935 r. przydzielony do 1 Szkolnej Flotylli Weddigen w Kilonii, a pierwszym dowódcą okrętu został por. Werner Fresdorf (1 października 1936 r. awansowany na stopień kpt.). W chwili wybuchu wojny flotylla uzyskała status operacyjny.

Pierwszy patrol

25 sierpnia 1939 r. wypłynął z Wilhelmshaven pod dowództwem kpt. Heinza von Reiche (dowodził od 2 listopada 1937 r.) z zadaniem patrolowania południowej części Morza Północnego. 30 sierpnia 1939 r. jednostka powróciła do portu wyjścia.

Drugi patrol

31 sierpnia 1939 r. wypłynął z Wilhelmshaven z zadaniem postawienia min w rejonie The Downs na południowym wybrzeżu W. Brytanii. 5 września położono miny w rejonie Dover. 8 września 1939 r. jednostka powróciła do portu wyjścia. Nie zanotowano żadnych zatopień na postawionym polu minowym. Po skończonym rejsie doszło 11 września do zmiany na stanowisku dowódcy, które objął kpt. Harald J eppener-Haltenhoff. 18 października doszło do kolejnej zmiany na stanowisku dowódcy, które objął kpt. Udo Behrens. 1 listopada 1939 r. okręt został przydzielony do Flotylli Szkolnej (Ubootausbildungsflottille) w Gdańsku (Danzig), gdzie pozostał do 31 grudnia 1939 r.

U 18 w marszu na powierzchni w początkowym okresie swojej służby. / Zdjęcie: zbiory Jarosław Malinowski
Artykuł zamieszczony dzięki
uprzejmości czasopisma
Okręty Wojenne

Trzeci patrol

29 stycznia 1940 r. wypłynął z Wilhelmshaven z zadaniem operowania W rejonie Szetlandów. 4 lutego wystąpiły poważne problemy z silnikami wysokoprężnymi, co zmusiło dowódcę do zawrócenia w kierunku Niemiec. 10 lutego 1940 r. jednostka powróciła do portu wyjścia.

Czwarty patrol

29 lutego 1940 r. wypłynął z Wilhelmshaven z zadaniem patrolowania południowej części Morza Północnego. 2 marca o godz. 21.59 na pozycji 51° 36” N i 02° 54” E (na północny zachód od Vlissingen) storpedował i zatopił holenderski transportowiec s/s Rijnstroom (695 BRT). W meldunku radiowym jego pojemność została zawyżona do 9 000 BRT. 5 marca o godz. 20.58 na pozycji 51° 41” N i 02° 47” E (na północny zachód od Vlissingen) storpedował i zatopił holenderski transportowiec s/s Grutto (920 BRT). Ponownie zawyżono jego pojemność, ale tym razem do 3 500 BRT. 7 marca 1940 r. jednostka powróciła do portu wyjścia.

Piąty patrol

13 kwietnia 1940 r. wypłynął z Wilhelmshaven z zadaniem operowania w rejonie norweskich portów Bergen i Stavanger. W drugiej części patrolu jednostka operowała na wschód od Szetlandów, gdzie 26 kwietnia uratowano niemieckich lotników, których samolot doznał awarii i spadł do morza. 2 maja 1940 r. powrócił do Kilonii, gdzie podjęto decyzje o ponownym skierowaniu jednostki do zadań szkolnych od dnia 21 maja 1940 r. Jednocześnie okręt został przydzielony do Szkoły Specjalistów ZOP (Ubootabwehrschule = UAS).

Okręt do końca II wojny światowej nie wyszedł już na żaden patrol bojowy. 7 lipca 1940 r. doszło do zamiany na stanowisku dowódcy, które objął por. Herwig Collmann. 5 stycznia 1941 r. dotychczasowy dowódca został zastąpiony przez kpt. Wolfganga Schultze. W czasie przynależności do Ubootabwehrschule (UAS {Szkoła ZOP}) i od 1 marca 1943 r. do 22 Flotylli w Gdyni (Gotenhafen), a od marca 1945 r. w Wilhelmshaven kolejnymi dowódcami byli:

- 2-14 października 1941 r. ppor. Otto Wollschläger

- 16 październik 1941 r. _ 31 maj 1942 r. por. Ernst Heydemann

- 1 czerwca 1942 r. - 22 luty 1943 r. ppor. Walter Sitek

- 23 luty 1943 r. - 25 maj 1944 r. por. Karl-Heinz Schmidt

- 26 maj 1944 r. - 21 grudzień 1944 r. por. Hans-Jürgen Bartsch

- 22 grudzień 1944 r. - luty 1945 r. por. Friedrich Baumgärtel

W styczniu 1945 na pokładzie okrętu podwodnego z Gdyni do Kilonii ewakuowano 20 uchodźców. W lutym 1945 r. został wycofany z służby czynnej, a 5 maja 1945 r. samozatopiony w Wilhelmshaven.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy


Odśwież