A+ A A-
  • Kategoria: U-booty
  • Odsłony: 8028

Dowódcy okrętów. Przynależność do flotylli, rejsy bojowe i obszar operacyjny

(OS) = okręt w trakcie szkolenia, (OF) = okręt frontowy,= zatopiony z całą załogą,= zatopiony z częścią załogi ppor. mar. = Leutnant zur See, por. mar. = Oberleutnant, kpt. mar. = Kapitänleutnant, kmdr ppor. = Korvettenkapitän, kmdr por. = Fregattenkapitän, kmdr = Kapitän zur See

1. U 177

dowódca - kpt. mar. Wilhelm Schulze (14.03.1942-23.03.1942)

kmdr ppor. Robert Gysae (24.03.1942 względnie 30.03.1942-16.10.1943)

kmdr ppor. Heinz Buchholz (17.10.1943-06.02.1944)

(OS) 4 Flotylla Okrętów Podwodnych - Szczecin (14.03.1942-30.09.1942)

(OF) 10 Flotylla Okrętów Podwodnych - Lorient (01.10.1942-30.11.1942)

(OF) 12 Flotylla Okrętów Podwodnych - Bordeaux (01.12.1942-06.02.1944)

3 rejsy bojowe:

1. Wyjście 17.09.42 z Kilonii, zawinięcie 22.01.43 do Bordeaux

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ Kapsztad/ Ocean Indyjski/ Kapsztad/ Durban

Sukcesy: dowódca Robert Gysae zatopił 8 statków

2. Wyjście 01.04.43 z Bordeaux, zawinięcie 01.10.43 do Bordeaux

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ Kapsztad/ Ocean Indyjski w pobliżu Mauritiusu, wschodniej i południowej Afryki, na południe od Madagaskaru

3. Wyjście 02.01.44 z La Pallice, zatopiony 06.02.44

Sukcesy: 14 statków zatopionych (87 388 BRT) + 2 statki uszkodzone (9267 BRT)

Ciekawe ujęcie U 181 wykonane również w Kanale Kilońskim. Fot. zbiory Andreas Dwulecki

2. U 178

dowódca - kmdr Hans Ibbeken (14.02.1942-21.02.1943)

kpt. mar. Wilhelm Dommes (22.02.1943-25.11.1943)

kpt. mar. Wilhelm Spahr (25.11.1943-25.08.1944)

(OS) 4 Flotylla Okrętów Podwodnych - Szczecin (14.02.1942-31.08.1942)

(OF) 10 Flotylla Okrętów Podwodnych - Lorient (01.09.1942-31.10.1942)

(OF) 12 Flotylla Okrętów Podwodnych - Bordeaux (01.11.1942-20.08.1944)

3 rejsy bojowe:

1. Wyjście 08.09.42 z Kilonii, zawinięcie 10.01.43 do Bordeaux

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ południowa Afryka/ Kapsztad/ Ocean Indyjski/ Kanał Mozambicki/ Durban

2. Wyjście 07.03.43 z Bordeaux, zawinięcie 27.08.43 do Penangu

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ południowa Afryka/ Kapsztad/ Ocean Indyjski/ Kanał Mozambicki

3. Wyjście 27.11.43 z Penangu, zawinięcie 25.05.44 do Bordeaux

Obszar operacyjny: Ocean Indyjski/ Malediwy/ południowy Atlantyk/ środkowy Atlantyk/ Zatoka Biskajska

Sukcesy: 12 statków zatopionych (79 781 BRT) + 1 statek uszkodzony (6348 BRT)

3. U 179

dowódca - kmdr por. Ernst Sobe (07.03.1942-08.10.1942)

(OS) 4 Flotylla Okrętów Podwodnych - Szczecin (07.03.1942-31.08.1942)

(OF) 10 Flotylla Okrętów Podwodnych - Lorient (01.09.1942-30.09.1942)

(OF) 12 Flotylla Okrętów Podwodnych - Bordeaux (01.10.1942-08.10.1942)

1 rejs bojowy:

1. Wyjście 15.08.42 z Kilonii, zatopiony 08.10.42

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ Ocean Indyjski/ Kapsztad

Sukcesy: 1 statek zatopiony (6558 BRT)

4. U 181

dowódca - kmdr ppor. Wolfgang Th (09.05.1942-31.10.1943)

kmdr Kurt Freiwald (01.11.1943-do końca wojny) względnie

kpt. mar. Oskar Herwartz (30.08.1944-31.08.1944) (rejs przemieszczeniowy z Penang do Shonan (Singapur), dowódca Kurt Freiwald przebywał służbowo w Tokio)

(OS) 4 Flotylla Okrętów Podwodnych - Szczecin (09.05.1942-30.09.1942)

(OF) 10 Flotylla Okrętów Podwodnych - Lorient (01.10.1942-31.10.1942)

(OF) 12 Flotylla Okrętów Podwodnych - Bordeaux (01.11.1942-30.09.1944)

(OF) 33 Flotylla Okrętów Podwodnych - Penang/Batawia (01.10.1944-08.05.1945)

4 rejsy bojowe:

1. Wyjście 12.09.42 z Kilonii, zawinięcie 18.01.43 do Bordeaux

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ Ocean Indyjski/ południowa Afryka/ Kapsztad

2. Wyjście 23.03.43 z Bordeaux, zawinięcie 14.10.43 do Bordeaux

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ południowa Afryka/ Ocean Indyjski

3. Wyjście 16.03.44 z Bordeaux, zawinięcie 08.08.44 do Penangu

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ Ocean Indyjski/ Morze Arabskie/ Malaje

4. Wyjście 19.10.44 z Batawii, zawinięcie 05.01.45 do Batawii

Obszar operacyjny: Ocean Indyjski/południowa Afryka

Sukcesy: 27 statków zatopionych (138 778 BRT)

5. U 182

dowódca - kpt. mar. Asmus Nicolai Clausen (30.06.1942-16.05.1943)

(OS) 4 Flotylla Okrętów Podwodnych - Szczecin (30.06.1942-30.11.1942)

(OF) 12 Flotylla Okrętów Podwodnych - Bordeaux (01.12.1942-16.05.1943)

1 rejs bojowy:

1. Wyjście 09.12.42 z Horten, zatopiony 16.05.43

Sukcesy: 5 statków zatopionych (30 071 BRT)

6. U 196

dowódca - kmdr ppor. Eitel-Friedrich Kentrat (11.09.1942-21.09.1944 względnie 30.09.1944)

por. mar. Werner Striegler (22.09.1944 względnie 01.10.1944-01.12.1944)

(OS) 4 Flotylla Okrętów Podwodnych - Szczecin (11.09.1942-31.03.1943)

(OF) 12 Flotylla Okrętów Podwodnych - Bordeaux (01.04.1943-30.09.1944)

(OF) 33 Flotylla Okrętów Podwodnych - Penang/ Batawia (01.10.1944-30.11.1944)

3 rejsy bojowe:

1. Wyjście 13.03.43 z Kilonii, zawinięcie 23.10.43 do Bordeaux

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ Ocean Indyjski/ Durban/ East London/ Port Elizabeth/ Kanał Mozambicki/ Seszele/ Komory/ Madagaskar

2. Wyjście 16.03.44 z La Pallice, zawinięcie 10.08.44 do Penangu

Obszar operacyjny: południowy Atlantyk/ Ocean Indyjski/ Lakkadiwy/ Malaje

3. Wyjście 30.11.44 z Batawii, zaginiony od 01.12.44

Obszar operacyjny: Morze Jawajskie/ Cieśnina Sunda

Sukcesy: 3 statki zatopione (17 739 BRT) + 1 statek uszkodzony (ok. 10 000 BRT)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy


Odśwież